Resultaten
Inmiddels levert Google al meer dan 2,2 miljoen resultaten op wanneer we zoeken op “Het Nieuwe Werken” (HNW), een indicatie dat HNW redelijk bekend is. Het is echter de vraag of HNW in praktijk en tijdens de implementatie ook de gewenste resultaten oplevert. Inmiddels wordt daar met regelmaat onderzoek naar gedaan.

Successen van HNW
Nu zijn we direct geneigd om te willen weten of volgens die onderzoeken HNW ook de gewenste resultaten oplevert, want dat vormt onze mening. En daar wordt het interessant. Uit de diverse onderzoeken wordt duidelijk dat het succes per bedrijf verschilt. En tja… laten we eerlijk zijn, daarvoor hoef ik geen wetenschappelijk onderzoek uit te laten voeren. Binnen de huidige economische omstandigheden zijn er ook succesvolle en minder succesvolle ondernemingen…

Succesvol Implementeren van HNW
Laten we een stelling aannemen dat een organisatie HNW wilt invoeren en daarvoor goede redenen heeft. De doelstellingen worden helder geformuleerd. De vraag is nu hoe je HNW succesvol implementeert. Op dit punt zijn de onderzoeken weer interessant; de succesfactoren zijn niet het geweldige gebouw of de super georganiseerde ICT systemen, maar vertrouwen en autonomie van de medewerkers. Wat mij betreft weer een ‘open deur’ omdat medewerkers er niet zijn om de systemen en het gebouw te dienen, maar precies andersom…

Grip en sturing op succesfactoren
Willen wij “succesvol op vakantie gaan”, dan gebruiken we een ‘navigator’ om op de juiste plaats van bestemming te komen. Wij hebben dus inzicht nodig in de bestemming en de route er naar toe. Door dit inzicht hebben we de mogelijkheid om te kunnen sturen. Wanneer we de implementatie van HNW ook als een “reis” beschouwen (Microsoft), is het dus van belang dat we tijdens deze implementatie inzicht hebben in de ontwikkeling van de succesfactoren, om daar vervolgens op te kunnen sturen.

Moeten, Willen en Kunnen
“ja maar hoe kunnen we inzicht krijgen in vertrouwen en autonomie?” Nou, hierover zijn boekenkasten met wetenschap en managementliteratuur volgeschreven, en tientallen boeken komen daar de komende tijd weer bij. Het bekende verhaal van de ‘bomen het bos niet meer zien’ lijkt hier op te gaan. Laten we nu zo’n complex proces eens heel eenvoudig proberen te maken; we Moeten (beleid) HNW invoeren met een reden, we Willen (ambitie) er wel of niet naar werken en uiteindelijk Kunnen (condities en competenties) we het wel of niet. Wanneer we inzicht krijgen in deze drie elementen, krijgen we de gelegenheid om gericht te kunnen interveniëren.

Gedragsmanagement
“klinkt te makkelijk en mooi om waar te zijn”. Ja, bijna waar… er is natuurlijk meer voor nodig dan alleen maar inzicht. Op moment dat we inzicht hebben verkregen is het van belang dat het juiste gedrag wordt gestimuleerd. En hier komt kennis van gedrag- en gedragsmanagement om de hoek kijken. Uit onderzoek blijkt dat wij als mensen sterk de neiging hebben om vooral op “moeten” en “kunnen” te sturen. Het Willen?? “tja… eh… je wordt toch betaald om hier te werken?… dus stop met Z……N”

Conclusie
Wanneer je HNW succesvol wilt implementeren is het best prettig om inzicht te hebben in-, en te kunnen sturen op de ontwikkeling van de succesfactoren “vertrouwen” en “autonomie”. Dit aangevuld met expertise van gedragsmanagement hoe het juiste en wenselijke gedrag te stimuleren zal leiden tot het bereiken van de doelstellingen waaronder betere prestaties, kostenbesparing en medewerkerstevredenheid… en wellicht wordt de klant er ook beter van.

Ps,
Niet zelf verzonnen maar dit blijkt tevens uit wetenschappelijk onderzoek binnen succesvolle bedrijven.