Gedrag

Waarom sturen op gedrag noodzakelijk is

Uit onderzoek blijkt dat het mislukken van projecten en implementaties vooral te wijten is aan menselijk gedrag. De noodzaak voor het effectief kunnen sturen van gedragsveranderingen in organisaties wordt daarom steeds groter. Of het nu gaat om productiviteit, kwaliteit, verzuim, sales of veiligheid, het gedrag van medewerkers blijkt lang niet altijd te leiden tot het gewenste resultaat.

Afdwingen beklijft niet

Gewoonlijk proberen we resultaten en gewenst gedrag af te dwingen door nog meer regels en afspraken te maken. Of door het inzetten van project- en verbetermethodieken als Prince II en Scrum, vaak met wisselend succes. Waarschijnlijk heb je als leidinggevende gemerkt dat dit soort interventies zelden zorgen voor duurzame verbeteringen. Wat wél werkt is het op effectieve wijze beïnvloeden van gedrag. Maar hoé doe je dat?


“Wanneer medewerkers zich beloond voelen voor hun gedrag, gaan ze meer van dat gedrag vertonen. Doe je dit consistent, dan leidt het naar een werkomgeving waar medewerkers graag werken”.


Een bewezen aanpak voor effectieve en positieve gedragsbeïnvloeding

Organizational Behavior Management (OBM) is dé praktische en wetenschappelijk bewezen aanpak die zorgt voor structurele en blijvende gedragsverandering en het toenemen van prestaties. In de VS passen Fortune 500 bedrijven OBM al jarenlang met succes toe. Ook in Nederland krijgt deze methode steeds meer voet aan de grond.

Vier krachtige beïnvloedingsfactoren

OBM is gefundeerd op de vier ‘beïnvloedingsfactoren’ van menselijk gedrag: negeren, straffen, dwingen en belonen. Door deze strategisch in te zetten of juist achterwege te laten, krijgen medewerkers de juiste prikkel op het juiste moment om hun gedrag op een constructieve manier aan te passen.

OBM in de praktijk

Het verbeteren van prestaties en daarvoor nodige gedragsveranderingen in stappen.

  • We beginnen met het helder definiëren van het gewenste resultaat én het onderliggende gedrag dat nodig is om dat resultaat te bereiken.
  • Vervolgens zetten we op een rijtje wat er qua gedrag wel en niet goed gaat in de organisatie. Daarbij gaan we uit van een positieve insteek in plaats van te focussen op wat niet lukt.
  • In de feedback fase leren we om aandacht te geven aan het gewenste gedrag en dit te belonen. Het belonen van gewenst gedrag is namelijk één van de krachtigste manieren om gedrag succesvol te sturen. Vaak besteden managers veel aandacht aan de verbeterpunten, terwijl dat meestal niet de insteek is die leidt tot succes.
  • Tegelijkertijd met de gedragsverandering pakken we ook het stroomlijnen van processen en systemen aan, zodat alle facetten van de organisatie naadloos op elkaar aansluiten.

Resultaat, bevlogen medewerkers en tevreden klanten

Door de principes van gedragsmanagement effectief toe te passen zal de onderlinge sfeer sterk verbeteren. Omdat collega’s elkaar beter begrijpen, hebben ze meer voor elkaar over. Ook als leidinggevende ben je veel effectiever in je aansturing, waardoor je medewerkers graag voor je werken. Bevlogenheid en betrokkenheid groeien zichtbaar.

Zelf zal je merken dat het leidinggeven je energie oplevert in plaats van een last te zijn. Klanten gaan complimenten geven over de verbeterde dienstverlening en ook de omzet groeit. Kortom, de prestaties nemen toe.

 

“Erik heeft mij op zeer energieke wijze mijn organisatievraagstukken doen laten verhelderen. Erik weet de juiste vragen te stellen en door te vragen wat daadwerkelijk tot inzicht leidt hoe zaken aan te pakken.”

– Carolien Sino, directeur Studies at University of Applied Sciences Utrecht

 

Erik’s ster rijst snel aan het OBM firmament. Als trainer en coach heeft hij zich ontwikkeld tot een expert op dit vakgebied. Op een aanstekelijke manier interesseert hij grote bedrijven en adviesbureaus voor deze wetenschappelijke methode van positieve gedragsverandering. Erik is snel, leergierig en klantgericht – een echte aanpakker. 

– Marius Rietdijk, PhD, Organizational Behavior Management (OBM) and Executive (Group) Hypnosis

 

Certified Partner ADRIBA