Realiteit onder ogen zien
Vele branches en organisaties worden geraakt door de huidige economische crisis. De gevolgen daarvan lezen we dagelijks in het nieuws; slechte bedrijfsresultaten, volatiele beurzen, stijgende werkeloosheid en een toenemend aantal ZZp’ers zonder opdrachten (ZZO’ers). Succesverhalen zijn te vinden in deze markt, het is echter geen verassing dat deze verhalen worden overstemd door de negatieve berichtgeving.

Paniek versus rust
De brandweer laat regelmatig tijdens demonstraties zien wat er gebeurd als je de vlam in de pan op een onjuiste manier tracht te blussen. Snel, daadkrachtig en op de juiste wijze handelen is tijdens een situatie wanneer de “vlam in de pan” gaat van levensbelang. Dit lijkt zo logisch, maar de praktijk is weerbarstig.

Focus
Korte termijn plezier, lange termijn geluk… gaan we puur voor kostenreductie, of dient de reorganisatie te leiden tot een betere dienstverlening? Het is van belang om de zaken intern goed tegen het licht te houden en een helder plan van aanpak te maken. Een interne focus echter vergroot de kans op tunnelvisie. Het plan van aanpak dient voor een belangrijk deel ook een “externe focus” te bezitten; welke toegevoegde waarde heeft de onderneming voor haar klanten, en op welke manier wordt de klant nu wijzer van de reorganisatie?

Communicatie
Reorganiseren betekent verandering. Velen vinden veranderingen vervelend. Als we inzoomen waarom velen dat vervelend vinden, zien we dat ‘onzekerheid’ over de gevolgen veelal een argument is. De verandering op zich wordt uiteindelijk prima begrepen en in veel gevallen geaccepteerd. De onzekerheid kan voor een deel worden opgevangen door openheid en inzicht te geven in de reorganisatie.

Gezamenlijk doel
Wanneer je een helder en gemeenschappelijk doel creëert, zal betrokkenheid en begrip toenemen. Het is van belang daarbij kritisch te blijven op verbeteringen en vernieuwingen van de dienstverlening van de organisatie.

Kwaliteit van … de mensen
Het beste uit de mensen halen is binnen elke organisatie van groot belang. Naast het feit dat werkplezier toeneemt, zal het ook de onderneming ten goede komen. Hiervoor dient het management een coachende stijl van leidinggeven te hanteren, en tevens authentiek en integer te handelen. Het nemen van snelle en krachtige besluitvorming draagt bij aan het vertrouwen in het management.
Het landschap van medewerkers is bij voorkeur divers, vullen elkaar aan op talenten en sterke punten, kunnen prima samenwerken, zijn flexibiliteit – veerkrachtig en dienstbaar.

Succes verzekerd?
We begrijpen allen dat theorie en praktijk verschilt. De eerste autorijles kunnen velen zich herinneren. In het boekje staat hoe je een auto dient te besturen, en welke verkeersregels we dienen te hanteren. Toch… rijlessen starten altijd met een ervaren instructeur. Deze zit naast de bestuurder om aanwijzingen te geven, behoudt het totaal overzicht en waar nodig grijpt deze in. Succesvolle ondernemingen en managers begrijpen dat het inschakelen van een ervaren instructeur hun business in belangrijke mate kan laten excelleren. Dit zijn in de regel managers en ondernemers die hun trots ondergeschikt maken aan het succes van de onderneming.

En uiteraard, zorg dat het ‘klikt’ met de instructeur, waarbij het inschakelen van de juiste instructeur niet moet worden onderschat…

Tagged with →