Groeien in crisistijd

Trustan bouw, een onderneming gespecialiseerd in bouwmanagement – gericht op renovatie en verbouwprojecten van hoogwaardige panden – heeft een goede naam in de markt door het leveren van hoogwaardige kwaliteit. Een team van projectleiders stuurt meer dan 125 vaklieden aan. Ondanks de verslechterde economische omstandigheden is er door de goede naam en de betrokkenheid van het team meer dan voldoende werk en is er sterke behoefte om de organisatie klaar te maken voor de volgende groeistap.

Consultant – verandermanager

De focus is gericht op het efficiënter inrichten van werkprocessen, terugdringen van faalkosten en het persoonlijk ontwikkelen van de projectleiders met als doel het borgen van een hoge klanttevredenheid en kwaliteit en het verbeteren van het rendement. Er wordt een zorgvuldige inventarisatie gemaakt bij alle betrokkenen; projectleiders, stafmedewerkers, een deel van de vaklieden en de directie en natuurlijk ook eindklanten. Nadat de inventarisatie is afgerond wordt er een gedetailleerd en praktisch rapport met aanbevelingen samengesteld. Dit is tevens het plan van aanpak.

De organisatie gaat voortvarend aan de slag met het plan van aanpak. Langs de zijlijn, maar ook in het speelveld ondersteun ik het optimaliseren van de werkprocessen, het begeleiden van de projectleiders en ben de ‘sparringpartner’ van de directie.

Na 2 jaar zijn de resultaten sterk verbeterd. De organisatie komt terecht in een nieuwe fase, waarbij het directie team wordt uitgebreid. Mijn werkzaamheden zijn daarmee afgerond. Nog maandelijks ben ik in contact met de directie om de voortgang te volgen.