Royal Flora Holland (RFH) is een logistieke dienstverlever met klanten over de hele wereld. Met een jaaromzet van meer dan 4 miljard Euro en bijna 3000 medewerkers worden jaarlijks  meer dan 12 miljard bloemen en planten aangevoerd, geveild en op efficiente wijze richting de klanten vervoerd.

Elke seconde telt

Om het logistieke proces goed te laten verlopen is de inzet van personeel cruciaal. De juiste medewerker op het juiste moment op de juiste plek zorgt ervoor dat de verse bloemen en planten op tijd bij de klant worden afgeleverd. Hiervoor is een optimale planning noodzakelijk.

Flexibel

In de wereld van bloemen en planten zijn er overduidelijk seizoenen met vele pieken herkenbaar. Hierdoor is er veel flexibiliteit nodig, ook van de inzet van vaste en tijdelijke medewerkers.

Optimaal inzetbaar

De benodige inzet van flexibele medewerkers en de invulling daarvan wordt verzorgt door een reeks aan uitzendorganisaties. Dit wordt gecoordineerd door de planning.

Verbeteren van samenwerking, efficiënt werken, logistieke diensten ingevuld, borgen van rendement.

Dit zijn zo maar enkele doelstellingen van het verbeterprogramma. De processen worden stap voor stap slimmer ingericht, de samenwerking tussen RFH en de uitzendbureaus wordt verbeterd en er wordt een nieuwe software applicatie geïntroduceerd en geimplementeerd waar alle ’stakeholders’ mee gaan werken. Dit leidt uiteindelijk tot minder administratieve handelingen, minder fouten, meer diensten gevuld en verbeterde samenwerking en communicatie.

Mijn rol in het geheel? Programma manager implementatie.