Wereldleider

Het familiebedrijf Groep Koninklijke De Vries Scheepsbouw is wereldleider in de bouw van luxe superjachten. Om wereldleider te blijven wil de familie wil de instroom van vele tijdelijke vakkrachten en specialisten toekomstgericht organiseren. Dit is belangrijk omdat deze mensen niet alleen bijzonder schaars zijn, maar ze zijn broodnodig om de technisch complexe, ultraluxe en zeer geavanceerde jachten te kunnen blijven bouwen.

In de rol van statutair directeur en lid van het directeurenteam werk ik een visie uit, start een nieuwe dochteronderneming en implementeer een volledig nieuwe dienstverlening binnen Koninklijke De Vries Scheepsbouw. Een inleenbedrijf en mobiliteitscentrum voor heel Feadship.

 

“… jouw heldere inzicht en bondige manier van rapporteren was zeer behulpzaam bij het in kaart brengen van het werkgebied van jouw nieuwe bedrijf binnen onze groep… onvermoeibaar ging je aan de slag met het veroveren van vertrouwen bij elk van onze bedrijven… De Vlijt staat nu als solide partner op alle terreinen van personeelswerk schouder aan schouder met onze werkmaatschappijen… Ik heb met veel plezier met jou samengewerkt”.

-Henk de Vries III, CEO Feadship

 

 

Geen jacht maar een FEADSHIP

De Vries (+1200 fte) bouwt samen met 7 dochterondernemingen custom-build jachten voor particuliere opdrachtgevers onder de naam Feadship. Daarvoor zijn vele vaste maar ook tijdelijke vakmensen en specialisten nodig. Ook zijn er ongekend veel verschillende specialiteiten nodig omdat je op een superjacht niet allen vaart, maar ook veilig leeft en recreëert. En niet te vergeten, de wetgeving op inhuur van tijdelijke medewerkers is ingewikkeld en verandert voortdurend. Slimme oplossingen zijn nu nodig.

 

Van een idee naar een bedrijf

Ik werk het idee uit en stel het businessplan op. Samen met de CEO en de stuurgroep verfijnen we het plan. Het nieuwe op te richten bedrijf – De Vlijt – functioneert als centraal ‘inleenbedrijf’ voor alle dochters. In praktijk betekent dit het verzorgen van de instroom-, doorstroom en uitstroom van een groot aantal tijdelijke vakkrachten en specialisten. Onze belangrijkste uitgangspunten; Goed werkgever, efficiënt en compliant.

 

Multi disciplinair

Eerst doe ik flink wat vooronderzoek. “Hoe pakken we het aan, wanneer zijn we tevreden?” De volgende stap wordt gemaakt. Er wordt een nieuwe BV opgericht. Nu bestaat De Vlijt echt. Ik geef leiding aan het bedrijf en aan de talloze projecten die we opstarten.

Als eerste schrijven we een aanbesteding uit om kennis in te kopen en co-makers te betrekken. Vervolgens contracteren we een gespecialiseerde MSP. Nu starten we met het implementeren van de ICT techniek: een hypermodern Marketing Automation systeem, een Applicant Tracking Systeem (ATS-Connexys) en een MSP marktplaats voor leveranciers. Alles wordt naadloos geïntegreerd en koppelen we aan de geheel nieuw ontwikkelde werkenbij (www.werkenbijfeadship.nl) website. En uitermate belangrijk, we bouwen een ‘stuurinformatie dashboard’. Zo kunnen we ons gehele proces van instroom – doorstroom en uitstroom gedetailleerd monitoren en sturen. Uiteraard GDPR proof.

Ook de administratieve processen worden aangepakt. Na de ‘onboarding’ van tijdelijke vakkrachten en specialisten start een geheel geautomatiseerd urenregistratie en facturatie proces (‘reversed billing’). Daardoor wordt de administratie sterk vereenvoudigd en geoptimaliseerd. Vanzelfsprekend betekent dit dat we alle software naadloos aansluiten op het bestaande ERP systeem.

Door deze implementatie moderniseren we de arbeidsmarktcommunicatie en recruitmentprocessen van vaste- en tijdelijk medewerkers. Maar ook de administratieve verwerking moderniseren we ingrijpend.

En het vraagt nog veel meer. Zo werven we nieuwe vaste medewerkers, verbeteren en actualiseren juridische voorwaarden en we passen de commerciële inkoopvoorwaarden aan. Ook starten we met het contracteren van vele leveranciers van tijdelijk personeel aan De Vlijt. En met succes. Zonder uitzondering introduceren we de dienstverlening van De Vlijt bij alle verschillende De Vries dochters.

 

Vasthouden van talent

Een ander onderdeel van ons plan is dat we graag talent vasthouden. Dit betekent dat we ons eigen ‘De Vlijt team’ samenstellen. Een groep van specialisten met een vast contract werkt bij alle verschillende dochters op het moment waar ze het hardst nodig zijn.

Ook kijken we mee naar de centrale capaciteitsplanning van alle dochters. Waar zijn veel mensen nodig, en waar is het wat rustiger? Zo dragen we bij aan de interne mobiliteit.

 

Uitdagend en complex

Maar de puzzel is uitdagend en complex. Elke dochter werkt aan een specifiek deel van het jacht en heeft daarmee een eigen specialisme. En niet alleen dat. Elke dochter heeft ook een eigen ‘DNA’ en stelt – terecht – de kritische vraag of De Vlijt wel goed begrijpt wat zij precies nodig heeft en stelt de toegevoegde waarde van De Vlijt graag ter discussie.

Tijdens de implementatie worden we ook geconfronteerd met de introductie van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Deze wet heeft directe gevolgen voor de commerciële afspraken met al onze leveranciers, maar ook voor de kosten van inhuur, voor élke dochter.

Mijn aanpak is ‘eenvoudig’. Continu betrek- en verbind ik alle benodigde mensen en partijen. Van bestuur tot en met vakkrachten, van leveranciers tot en met ZZP’ers. van partners tot en met specialisten en adviseurs. En het lukt. Door onderzoeken, precies begrijpen wat er nodig is, geduld, afstemmen en communicatie, samenwerken, doorzettingsvermogen en flexibiliteit wordt alles mogelijk gemaakt.

Naast een succesvolle implementatie van de dienstverlening van De Vlijt werven we mijn permanente opvolging. Er volgt er een intensief inwerktraject om na een periode van nog geen twee maanden mijn operationele verantwoordelijkheden begin 2020 over te dragen aan de nieuwe directeur.

 

Royal Van Lent Shipyard sluit aan

Tijdens “ons project” wordt joint venture partner van De Vries, Royal Van Lent Shipyard, veelvuldig geïnformeerd en betrokken. Dit doen we omdat we erin geloven dat ook een samenwerking met De Vlijt goed voor beide ‘Feadship bouwers’ is, maar ook goed voor de leveranciers en haar medewerkers.

En het lukt! Begin 2020 starten we het project om de dienstverlening van De Vlijt ook bij Royal Van Lent te introduceren; vanaf het koppelen van ict systemen tot en met het contracteren van een reeks leveranciers en het introduceren van de volledige dienstverlening.

 

Het resultaat

Ten eerste, binnen 1,5 jaar na oprichting is De Vlijt operationeel en verantwoordelijk voor de Inleencoordinatie van vele tijdelijke vakkrachten voor alle Feadship organisaties. En de kroon op het werk, een nieuwe en zeer getalenteerde directeur is permanent aangesteld en geeft leiding aan een fantastische organisatie.

www.feadship.nl

www.werkenbijfeadship.nl