Vertrouwen herwinnen

Delta, een multi utiliy company in Zeeland, levert diensten zoals energie en CAI. DUS (Delta Utility Services) op Vlissingen oost, onderdeel van Delta Infra welke bestaat uit meer dan 500 medewerkers, beheert WKK en WKC’s, windmolens en levert diverse diensten aan Thermphos op Vlissingen – Oost en staat aan de vooravond van een ingrijpende reorganisatie. De business unit bestaat uit verschillende afdelingen, waaronder een 24-7 operator dienst, kalibratiespecialisten, asset managers, werkvoorbereiding, storingsdiensten en een onderhoudsafdeling. De business unit houdt in de huidige vorm op te bestaan. Dit heeft voor de 65 medewerkers van deze afdeling, welke in vele gevallen al vele jaren voor de organisatie werkzaam zijn, ingrijpende gevolgen. De aangekondigde reorganisatie trekt diepe sporen, waardoor de continuïteit van uit te voeren werkzaamheden en verantwoordelijkheden risico lopen.

Business Unit Manager, lid MT Delta Infra

De eerste prioriteit is het brengen van rust binnen de afdeling, en het continueren van de dienstverlening. De aanpak is gericht op het ‘verbinden’. Dit betekent vele persoonlijke en plenaire gesprekken met de medewerkers van de business unit, ‘dag en nacht’ aanwezig zijn i.v.m. de 24/7 operator dienst, en prioriteiten stellen op het in bedrijf houden van alle installaties. Volgende stap is het voorbereiden van de reorganisatie, waarbij intensief wordt gekeken naar het herplaatsen van medewerkers binnen de organisatie.

Tijdens deze operatie wordt de afdeling onderworpen aan een externe audit op het VCA-P certificaat. Door het stellen van de juiste prioriteiten, het inzetten van de juiste medewerkers wordt de audit succesvol afgerond.

De reorganisatie wordt, in belang van de medewerkers en de organisatie, in het juiste tempo afgehandeld, waardoor er een eind komt aan de onzekerheid voor de medewerkers, en de afdeling op de juiste wijze wordt gesplitst en ondergebracht bij diverse afdelingen van Delta. Daarmee eindigt het belang van mijn inzet en daarmee mijn opdracht.