Op zondag 17 oktober 2010 heb ik samen met Casper, mijn ‘oudste’ zoon van 7,5 jaar een “weerbaarheidstraining” gevolgd van Gilbert Themen van WWW.SWOTTRAINING.NL. Het was niet de eerste keer dat ik een training met Casper bij Gilbert heb gevolgd, dus ik was enigszins voorbereid wat er zou gaan gebeuren. Met veel plezier en enthousiastme gingen we naar de training.

goed voorbeeld doet volgen

Je vraagt je natuurlijk af of Casper niet weerbaar is, en vaak wordt gepest. Nu… dat vragen wij ons ook af. Hij geeft aan zo af en toe gepest te worden, maar daarop geeft hij ons direct aan dat hij niet bang is en hij geeft ons ook de indruk dat hij best ‘zijn mannetje staat’. Dat is ook wat we zien als Casper bij ons in de buurt is. Hoe hij zich houdt als hij niet bij ons in de buurt is en wij hem dus niet zien blijft dan de vraag.
Maar waarom dan toch deze training? Het blijkt dat 25% (!) van de bevolking eens- of met regelmaat wordt gepest. Ik vind dat veel!

We hebben een hele leuke en vooral leerzame ochtend gehad. Los van het inhoudelijke deel is mij wel iets opgevallen wat ik eigenlijk al wist en in andere trainingen eerder had opgepikt… maar wat was dat dan??

De training begon met een introductie. Stille en ingetogen kinderen en even zo stille ouders stonden naar Gilbert te luisteren en volgden zijn aanwijzingen bijna stoïcijns op. Gilbert vroeg de ouders (die hij bewust coaches noemde) om vooral hun kind te coachen. In begin stonden de coaches vooral onwennig te zoeken naar hoe ze hun kind moesten coachen en aansporen. Vreemd om je kind te coachen, vreemd om dat te doen tegenover de andere aanwezige ouders en kinderen.

Naar mate de tijd verstreek werden de kinderen steed mondiger en ook fysiek toonden ze sterker. Je voelde dat de kinderen niet alleen plezier beleefde, maar ook echt erin gingen geloven en vertrouwen dat ze de pesterijen die ze met regelmaat ervaren af kunnen gaan weren. Uiteraard kwam dat door de opdrachten en oefeningen die Gilbert gaf, maar wat opmerkelijk was is dat de coaches langzamerhand met veel meer energie en zelfvertrouwen hun kind stonden te coachen! Ook de ouders zag je groeien in het ‘vertrouwen hebben’ van hun kind.

Gilbert bouwde de training op door de kinderen en hun coaches in posities te manouvreren waarbij ze wel moesten handelen omdat ze een “aanvaller” tegenover zich hadden staan waar ze mee moesten “afrekenen”.

…en tijdens een oefening vielen we allemaal door de mand…

Gilbert vertelde ons iets te doen, waarbij hij ons tijdens het voordoen iets anders liet zien. En wat deden wij allemaal?……Precies…… we deden exact na wat hij ons liet zien, en niet wat hij ons vroeg om te doen…

Dit voorbeeld illustreert dat kinderen “niet doen wat je zegt… kinderen doen wat je (voor)doet!”

In de evaluatie van de training gaf ik aan dat het mij opviel dat door het positieve gedrag van de coaches de kinderen dit heel snel over namen en deze binnen een mum van tijd zich heel sterk en weerbaar opstelden. Zelfs van de kinderen waarvan je het minst zou verwachten. En de coaches vielen mij direct bij dat ook hun dat was opgevallen!

En uiteraard begrijpen we allemaal dat dit alles niet alleen voor kinderen geldt, maar ook voor volwassenen! Hierover zijn al vele boeken geschreven en er zijn ook vele onderzoeken naar gedaan. Maar wat heeft dit nu te maken met Het Nieuwe Werken?

Nou, we praten met elkaar veel over HNW, vertellen wat we er van vinden en geven allen onze mening. Dit is prima. Maar brengt het praten ons in situaties waardoor we wel MOETEN handelen? En nog belangrijker, als we begrijpen hoe “goed voorbeeld doet volgen” werkt, dan betekent dat dat we de bedrijven die succesvol zijn met HNW goed moeten bestuderen en hun voorbeeld kunnen volgen. Ons eigen (voorbeeld)gedrag en onze houding is dus van grote invloed op succesvol werken volgens dit concept.

‘Vertrouwen hebben’ is hierin opnieuw een punt wat vooral voelbaar moet zijn voor zowel de coach als diegene die gecoached wordt. Er zullen bij het toepassen of invoeren van HNW voldoende ‘aanvallen en pesterijen’ zijn die knaagt aan ons zelfvertrouwen. Geloof dan in jezelf en in je coach en in hetgeen wat je samen wilt bereiken.

Zouden we dan de titel leidinggevende of manager dienen te vervangen voor coach, en werknemer vervangen voor coachee?

En wees eens eerlijk naar jezelf, welk voorbeeld laat jij zien om HNW succesvol te laten zijn?