80% van het talent op de werkvloer blijft onbenut

Zo luidde het artikel wat ik beluisterde op de radio. De eerste vraag die dat bij mij oproept is wat het ons oplevert als we al dat talent wél benutten? En … laat ik mijn vraag duidelijker stellen; “wat zou er met ‘het talent’ – de persoon dus –  gebeuren als hij of zij volledig tot recht komt?

Christina Meyers, gepromoveerd in juni 2015, schrijft hierover in haar proefschrift; “Een focus op de talenten van alle medewerkers heeft positieve gevolgen voor zowel het individu als de organisatie”. Ik vermoed dat je het met mij eens bent dat het talent zich vrijwel zeker happy en nuttig zou voelen, en dat kwaliteit en prestaties zullen toenemen. Talent blij, klanten blij, organisatie blij, iedereen blij…

Waarom laten we zo veel potentieel liggen?

Dat is dan de volgende vraag die in mij opkomt. Om vele redenen en daar wordt ook veel onderzoek naar gedaan. En dat is goed omdat we dan leren hoe we het talent wel kunnen benutten. Laten we niet al die onderzoeken afwachten maar vandaag al een begin maken om meer talent te benutten. Makkelijk gezegd he…?

Hoe dan?

We lezen vaker wat je moet doen. De hoe wil nog wel eens ontbreken. Laat ik een poging wagen om te helpen hoe je dit kan doen.

Nieuwsgierig;

Interesseer je in het talent. De persoon dus, maar ook in zijn of haar talenten. Laat je niet afschrikken als het talent niet weet waar de talenten liggen. Geeft niets. Probeer gewoon en ga het ontdekken. Iedereen heeft talenten.

Observeer;

Wat zie je gebeuren. Wanneer lijkt iemand in z’n ‘flow’? Flow is feitelijk een ultime vorm van bevlogenheid. Hoe herken je iemand die in z’n flow zit? Daarvan zijn vele vormen. Veel voorkomend; Energiek, enthousiast, vraagt veel en onderzoekt, kan zich goed concentreren, leert veel, is ook kritisch, en is altijd bereid om net dat stapje meer te zetten.

Wees precies;

Enthousiasme en energie(k) zonder richting noemen we ook wel ‘ongeleid projectiel’. Dat kan voor beiden heel vermakelijk zijn, maar of het talent dan duurzaam – ook voor beiden – wordt ingezet is de vraag. Het antwoord laat zich overigens raden. Geef richting – Wees specifiek wat bijvoorbeeld het project – de organisatie – en ook het talent zou moeten bereiken.

Geef ruimte en vertrouwen;

Niets frustrerender dan dat je de wereld – en je eigen talent – wilt ontdekken of wilt ontwikkelen. Mensen om je heen die zich er graag mee willen bemoeien en vertellen dat het anders moet, of dat je het niet kan of zo. Ga uit de weg en loop talenten vooral niet voor de voeten.

Stimuleer en Beloon;

Maar een talent niet voor de voeten lopen, betekent dan dat die alles goed doet en dat je die met rust moet laten? Nee, vooral niet met rust laten! Stimuleer en beloon wat goed gaat, geef vooral aandacht aan het goede.

Fouten maken mag;

En de fouten dan? Kunnen die ongestraft worden gemaakt? Ja, stop met straffen. Wij blinken over het algemeen uit in herkennen van fouten en die af te straffen. Fouten maken moet mogen om daar vooral van te leren. Dus niet straffen maar laat het talent leren van de fouten die het maakt.

Verantwoordelijkheid

Hier ligt een belangrijke rol voor het management. Maar let op, bedenk dat talenten ontwikkelen geen exclusieve rol voor management en leiders is. Ook collega’s onder elkaar kunnen elkaar prima stimuleren en zijn van groot belang om het beste uit mensen te halen.

Wauw, bedenk eens wat er gebeurt als we elke dag een beetje meer talent mogen ontdekken en gaan gebruiken! Kwestie van willen en doen, de mogelijkheden liggen voor ons, zo voor het oprapen!

PS, welke talenten heb jij?

Erik Overdick