31 januari 2011

Crisis voorbij!
We weten het al een tijdje, de crisis is voorbij! De ‘ja maar….’ Volgt heel snel. Is het wel echt zo? Wat zichtbaar is, en diverse onderzoeken uitwijzen is dat werkeloosheid afneemt, een voorzichtige groei van vacatures waarneembaar is en luisterend naar ondernemers wordt er verteld dat er meer beweging komt. Het lijkt erop dat er meer vertrouwen in de markt komt. Neemt niet weg dat er nog wel wat zorgen zijn.

50% werkenden wilt andere baan
Recentelijk vertelde mij iemand dat een onderzoek uitwees dat 50% van de werkende bevolking in 2011 op zoek wil gaan naar een andere baan. Mijn persoonlijke mening is dat het prima is dat er beweging binnen organisaties blijft. Maar… stel je zelf nu eens voor dat binnen jouw onderneming, of het bedrijf waar je werkt ongeveer de helft van de medewerkers binnen enkele maanden daar niet meer werkzaam is?

De cynicus in ons zal grinniken en wellicht blij zijn met het idee dat bepaalde collega’s eindelijk vertrekken. Toch zullen er gedachtes zijn, wanneer talenten vertrekken, hoe dan dat gat in te vullen en de klant tevreden te houden?

Hoe ziet mijn business er in de toekomst uit?
Hoe ziet jouw business er over 5 jaar uit? Welke resultaten wil jij boeken? Hoe organiseer je dat en welke talenten heb je nodig? Hoe kom je aan de juiste talenten? En als je ze al in huis heb, hoe behoud je ze voor de organisatie?

Het zijn zo maar een paar eenvoudige vragen die weer wat hoger op de agenda komen.

En welke antwoorden ga je geven als je weet dat de komende 5 jaar meer dan 770.000 mensen de arbeidsmarkt verlaten, en er ‘slechts’ 430.000 bijkomen? De komende jaren zal er naar verwachting een duidelijke trend waarneembaar zijn dat ‘werknemers’ meer en meer zelfstandig en flexibel (willen) gaan werken. Organisaties zullen mede door de social media op nieuwe manieren worden georganiseerd. MVO en Het Nieuwe Werken is ‘hot’. Duurzaam organiseren is niet meer weg te denken. Wat betekent dat dan voor jouw business?

Wat moet ik dan vandaag doen?
Welke keuzes maak je vandaag om je business te laten werken en toekomst te geven? De basis om juiste keuzes te maken is eenvoudig;

‘Drijfveren en doelstellingen’

Wat drijft jou?
Wat drijft je werknemers?
Welke doelen heeft de organisatie gesteld?
Welke doelen heb jij gesteld?

Wanneer er voldoende overeenkomsten zijn, dan heeft samenwerking grote kans van slagen. Hoe dan om te gaan met de verschillen? Wanneer er inzicht in de verschillen, en daarvoor begrip en respect is, dan zal dat bijdragen aan de tevredenheid van alle partijen!

Conclusie;
Wees authentiek en transparant. Zoek de overeenkomsten en heb begrip voor de verschillen. Geef vertrouwen en neem verantwoordelijkheid. Een belangrijke basis welke leidt tot duurzame relaties en een ‘future business’.

Wil je meer weten? Neem dan contact met mij op

Tagged with →